เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนูหลัก

บทความยอดฮิต

สมาชิกใหม่

Natthawat 9/10/2014
tuang 24/6/2013
qoypevqm 21/3/2013
RandalLil 21/3/2013
Therese15 20/3/2013
jakae 20/3/2013
JulianRom 20/3/2013
tha 19/3/2013
RhysCWYU 18/3/2013
kik165 17/3/2013

สมาชิก

สมาชิก:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
ทั้งหมด: 544
สมาชิกล่าสุด: Natthawat

กำลังออนไลน์:
ผู้เยี่ยมชม : 9
สมาชิก : 0
Bots : 3
ทั้งหมด: 12

แสดงผู้ที่ออนไลน์ [Popup]
163.172.66.***เว็บบอร์ด
163.172.66.***เว็บบอร์ด
207.46.13.***สมาชิกmsnbot-207-46-13-138.search.msn.com
163.172.65.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
54.158.157.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
188.143.232.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
40.77.167.***เว็บบอร์ดmsnbot-40-77-167-9.search.msn.com
40.77.167.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
103.26.23.***Home
188.143.232.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
148.251.236.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
31.184.236.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์ > บทความธรรมะ > กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย

กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย

เขียนโดย ธ.ธรรมรักษ์ [webmaster] เมื่อ 20/7/2012 (1890 อ่าน)
กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย
ความจริงเรื่องบังสุกุลนั้น ไม่ว่าบังสุกุลเป็นหรือบังสุกุลตายล้วนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ซึ่งจูงไปในทางให้เจริญมรณานุสติ บังสุกุลตายนั้นมีมานานแล้ว เพราะเป็นกรรมฐานวิธีที่เจริญแล้วเป็นการเจริญมรณานุสติที่ได้ผลมากประการหนึ่ง

ความจริงเรื่องบังสุกุลนั้น ไม่ว่าบังสุกุลเป็นหรือบังสุกุลตายล้วนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ซึ่งจูงไปในทางให้เจริญมรณานุสติ บังสุกุลตายนั้นมีมานานแล้ว เพราะเป็นกรรมฐานวิธีที่เจริญแล้วเป็นการเจริญมรณานุสติที่ได้ผลมากประการหนึ่ง

แต่บังสุกุลเป็นนั้นมาคิดตั้งแต่งขึ้นทีหลัง แต่ก็ยังมุ่งหวังมรณานุสติเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจโดยสร้างพิธีกรรมว่าได้ฟื้นคืนจากความป่วยไข้หรือความเจ็บอันใกล้จะตายแล้ว เพื่อทำให้เกิดปีติขึ้นในใจ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการรักษาโรคชนิดหนึ่ง ดังนั้นการบังสุกุลเป็นหรือการบังสุกุลตายของแท้จึงเป็นกิจกรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อถึงซึ่งความปล่อยปละละวาง กระทั่งถึงความหลุดพ้นอันเป็นที่สุด

ในการบังสุกุลนั้น เขาจะบังสุกุลตายก่อน แล้วต่อมาก็จะบังสุกุลเป็น เพียงเพื่อเป็นเคล็ดว่าตายแล้วเกิด ฟุบแล้วฟื้น ซึ่งไม่มีผลจริงตามที่ตั้งพิธีกรรมนั้น เพราะใกล้เบี่ยงเบนเหออกไปในทางนอกพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงพึงเข้าใจบทสวดหรือรำลึกในเรื่องนี้เสียก่อนก็จะเห็นของแท้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิต

เวลาบังสุกุลเป็นเขาจะสวดหรือภาวนาเป็นเนื้อความว่า “ร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานเลย เป็นของอันพึงสังเวช เพราะเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็จักนอนทับพื้นแผ่นดิน หาประโยชน์มิได้ ประดุจดั่งท่อนไม้ท่อนฟืน ย่อมถูกเขาเอาไปทิ้งเสียเป็นแน่”

ซึ่งเป็นการเตือนสติในทางเจริญมรณานุสติว่าถึงแม้จะฟื้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยประการใด ร่างกายอันยาววาหนาคืบนี้ก็ยังตั้งอยู่ได้ไม่นาน ตายแล้วก็ไม่มีค่าอะไร เป็นสิ่งพึงรังเกียจ ที่แม้คนที่รักก็ยังเอาไปทิ้ง เอาไปฝัง เอาไปเผา จึงไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาท ไม่พึงทำกรรมชั่ว พึงทำแต่กรรมดี พึงอบรมจิตใจให้ผ่องใสเถิด

ส่วนการบังสุกุลตายนั้น เขาจะสวดหรือภาวนาเป็นเนื้อความว่า “สังขารหรือความปรุงแต่งตามความอยากทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเลย มีความเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา และต้องดับไปเป็นธรรมดา เมื่อใดที่สังขารหรือความปรุงแต่งตามความอยากได้ระงับลงแล้ว เมื่อนั้นก็จะเป็นสุขอย่างยิ่ง”

เห็นหรือยังว่าเนื้อหาหรือความหมายของบทสวดในการบังสุกุลตายอันเป็นของเก่านั้นมีความลึกซึ้ง ถูกตรง ชัดแจ้งเพียงไหน ห่างชั้นเหลือเกินกับบทสวดหรือภาวนาในการบังสุกุลเป็นซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นในชั้นหลัง

คำว่า “สังขาร” นี้สำคัญ ต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะมีความหมายลึกล้ำ และหากเข้าใจดีแล้วก็จักเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจ ในการศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ความหมายของสังขารอย่างแรก หมายถึงภาวะที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย อันยาววาหนาคืบนี้ ความหมายนี้สังขารจึงเป็นรูป หรือเป็นวัตถุ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ ต่อเมื่อมีวิญญาณครองและมีปราณหรือลมหายใจเป็นตัวเชื่อมแล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นชีวิต คนเรารู้จักและเข้าใจสังขารในความหมายนี้กันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ผิด แต่ยังผิวเผิน ยังเป็นส่วนเดียว ยังหยั่งลงไม่ถึงกระแสแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ความเป็นเวไนยสัตว์ของมนุษย์

ความหมายของสังขารอย่างที่สอง หมายถึงภาวะหนึ่งของจิตหรือการทำหน้าที่อย่างหนึ่งของจิต คือการปรุงแต่งจากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส หรือจากการได้รู้สึกนึกคิด กับความทรงจำกำหนดหมายที่มีอยู่ดั้งเดิม โดยมีความโลภโกรธหลง หรือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น หรือความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น แล้วก่อเกิดให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จากนั้นวิญญาณก็จะทำหน้าที่บัญชาการให้แสดงออกด้วยกาย วาจา ใจ ไปตามผลของการปรุงแต่งนั้น สังขารในความหมายนี้แหละคือสังขารในขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5 นี่แหละคือกองทุกข์ เมื่อจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่ขันธ์ 5 นี้

รูปหรือร่างกายจึงมักถูกเข้าใจไขว้เขวว่าหมายถึงสังขาร แล้วเรียกขานกันว่าร่างกายคือสังขาร แท้จริงก็คือสังขารตามความหมายแรกที่เป็นรูป เป็นวัตถุเท่านั้น

ส่วนสังขารในขันธ์ 5 ตั้งแต่เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอาการหรือเป็นการทำหน้าที่ของจิต

เวทนาเป็นตัวทำหน้าที่รู้สึก เป็นทุกข์ เป็นสุข หรือไม่ทุกข์ ไม่สุข พอใจ หรือไม่พอใจ หรือเฉย ๆ

สัญญาเป็นความทรงจำกำหนดหมายหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นระบบ memory ของสมอง เป็นการสั่งสมข้อมูลและปฏิกิริยาตอบโต้ต่อข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งความยึดถือต่าง ๆ ว่าอะไรผิดชอบชั่วดี อะไรพอใจ หรือไม่พอใจ หรือว่าเป็นอย่างไร นับเป็นพื้นฐานของการปรุงแต่งที่สำคัญในการทำหน้าที่สังขารของจิต

สังขารเป็นการทำหน้าที่พ่อครัวของจิตในการปรุงแต่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สัญญาขันธ์มีอยู่ประกอบกับเวทนาขันธ์ และส่งประมวลผลไปยังส่วนที่เรียกว่าวิญญาณเพื่อให้จิตทำหน้าที่บัญชาการทางกาย วาจา ใจต่อไป

วิญญาณเป็นการทำหน้าที่ผู้บัญชาการใหญ่ของจิตทั้งในทางรับ หรือ in put หรือในทางปฏิบัติออกไป หรือ out put นั่นคือเมื่อสังขารขันธ์ทำงานปรุงแต่งแล้ว ระบบบัญชาการของวิญญาณหรือของจิตก็จะบัญชาการให้ร่างกายและใจปฏิบัติการไปตามนั้น

เพราะเหตุนี้สังขารจึงเป็นจุดสำคัญเพราะเป็นจุดปรุงแต่งว่าจะเป็นไปในทางใด การระงับหรือดับซึ่งสังขารก็คือการหยุดการปรุงแต่งทั้งปวง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติรู้เท่าทันทุกสภาวะของจิตหรือทุกสภาวะการทำหน้าที่ของจิต หลุดพ้นจากความยึดถือยึดมั่น พ้นจากความอยากมี อยากได้ อยากเป็น หรือความไม่อยากมี ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็นสิ้นเชิง สังขารที่ระงับอย่างนี้จึงเป็นสุขอย่างยิ่ง ภาวะที่สังขารระงับดังกล่าวนั้นมีหลายขั้น ตั้งแต่ขั้นชั่วคราว ขั้นถาวร และขั้นเด็ดขาด ที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนหนึ่งตาลยอดด้วน ไม่ฟื้นกลับคืนมาอีก นั่นคือถึงซึ่งวิมุตตะมิติหรือพระนิพพาน ความสุขอย่างยิ่งในขั้นนั้นแหละที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่านิพพานัง ปะระมังสุขขัง หรือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง อันมีความหมายว่าสังขารที่ระงับสิ้นเชิงแล้วคือนิพพาน และเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเอง

พิธีกรรมบังสุกุลที่ ไม่ได้ตั้งอยู่และไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเจริญมรณานุสติ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการปล่อยปละละวาง กระทั่งเพื่อความหลุดพ้น อันจะนำไปให้ถึงซึ่งบรมสุข แต่ยังมีเงื้อมเงาของความอาฆาตพยาบาท ความยึดมั่นถือมั่น ความไม่รู้จักปล่อยปละละวางที่นักตั้งแต่งพิธีกรรมเหล่านั้นตั้งแต่งยุยงให้คนหลงใหลงมงาย เพิ่มความอยากมี อยากได้ อยากเป็น ไปสู่ขั้นสูงสู่ความกระหายกระวนกระวาย ซึ่งเป็นอาการของเปรตหรือเรียกว่าเปรตวิสัย จึงเป็นอัปมงคลพิธีโดยแท้

ขอจงมีความเจริญในธรรมโดยทั่วกันเทอญ.

เลือกอ่านบทความก่่อนหน้าและถัดไป
บทความก่อนหน้า สังฆทานบุญใหญ่ที่อานิสงส์มากหากทำถูกต้อง การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย บทความถัดไป
ผู้โหวตทั้งหมด: 1
คะแนนเฉลี่ย: 5.0000
 
ข้อเสนอแนะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 14/5/2015 8:36  ปรับปรุงเมื่อ: 14/5/2015 8:36
 caihuanglin20150514
ray ban glasses
kate spade handbags
burberry scarf
oakley sunglasses
air max 95
burberry sale
true religion outlet
cheap oakleys
chanel outlet
oakley sunglass
pandora jewelry
burberry outlet online
mont blanc pens
cheap jordans
gucci outlet online
michael kors handbags
michael kors bag
ray ban sunglass
jordan shoes
michael kors
tory burch shoes
michael kors outlet online
abercrombie outlet
michael kors handbag
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
kate spade uk
cheap ray ban sunglasses
kate spade
ray ban sunglasses
ray ban uk
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
tory burch handbags
cheap jerseys
fitflops sale clearance
toms shoes
true religion
coach outlet online
kate spade outlet online
ray bans
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
toms outlet
oakley sunglasses sale
gucci outlet
coach outlet store online
michael kors bags
air max 90
coach outlet online
ralph lauren uk
kate spade outlet
rolex watches
kate spade bags
michael kors
pandora outlet
fitflops outlet
abercrombie
ray ban outlet
gucci uk
chanel handbags
burberry handbags
true religion jeans
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren
tory burch outlet online
prada outlet
michael kors uk
hollister clothing store
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
true religion sale
nike air max
pandora charms
christian louboutin sale
oakley sunglasses
soccer jerseys
burberry outlet
christian louboutin outlet
replica watches
chanel online shop
michael kors handbags
gucci outlet
michael kors outlet online
caoch outlet
true religion outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store online
chanel bags
ตอบกลับ

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 16/6/2015 15:40  ปรับปรุงเมื่อ: 16/6/2015 15:40
 2015616caihuali
mizuno running
real madrid jersey
new york jets jerseys
cheap jordans
the north face outlet
michael kors uk
michael kors handbags
hollister pas cher
chicago blackhawks jersey
new york knicks jersey
coach outlet
chanel outlet
louis vuitton outlet
ray ban
custom mlb jerseys
links of london uk
salomon running shoes
foamposite gold
louboutin shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
tiffany jewelry
coach factory outlet
oakley sunglasses
bottega veneta outlet
louis vuitton outlet
coach outlet store
longchamp handbags
snapback hats
cheap nba jerseys
babyliss pro
coach outlet
cheap oakley sunglasses
gucci outlet
ray ban sunglasses
fitflop shoes
boston celtics jersey
air jordan 11
vans shoes
fitflop
true religion outlet
kobe shoes
oakley sunglasses
miami dolphins jerseys
insanity workout
mont blanc
tods shoes
timberland boots
true religion jeans
chanel outlet
air jordan shoes
chelsea jersey
new york giants jerseys
louis vuitton handbags
coach outlet
oakland raiders jerseys
abercrombie
air max 2015
juicy couture outlet
rolex watches
pittsburgh steelers jersey
ugg uk
toms shoes
kobe bryants shoes
kate spade outlet
coach outlet
burberry outlet
coach factory outlet
salomon shoes
kate spade handbags
oklahoma city thunder jerseys
tory burch outlet online
pandora charms
fred perry sale
tory burch outlet
giuseppe zanotti outlet
giuseppe zanotti
michael kors outlet
louis vuitton handbags
true religion jeans
michael kors uk
mont blanc pens
hermes birkin
ralph lauren outlet
nike huarache
tiffany and co
oakley sunglasses
nike outlet store
coach outlet store online
christian louboutin uk
coach outlet online
koby bryant shoes
seattle seahawks jerseys
nike air max uk
beats by dre
cheap soccer jerseys
abercrombie and fitch
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
prada shoes
ralph lauren polo shirts
ed hardy clothing
michael kors handbags
tiffany and co
babyliss
ghd hair straighteners
washington redskins jerseys
ferragamo shoes
hermes outlet
karen millen dresses
coach outlet
discount oakley sunglasses
mulberry uk
cheap oakley sunglasses
atlanta falcons jersey
michael kors outlet
gucci handbags
coach outlet online
prada outlet
puma shoes
tods outlet
oakley sunglasses
the north face outlet store
nike air max uk
swarovski uk
abercrombie and fitch
herve leger
chanel handbags
nike running shoes
kobe 9 elite
longchamp outlet
hollister
miami heat jersey
puma sneakers
polo ralph lauren outlet
marc jacobs
karen millen uk
los angeles clippers jerseys
louis vuitton
nba jerseys
mac makeup
polo lacoste pas cher
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
mcm handbags
ugg boots
ray ban sunglasses
lacoste shirts
dallas cowboys jersey
soccer shoes
adidas shoes
toms shoes
los angeles lakers jerseys
kate spade outlet
hollister clothing
burberry outlet online
oakley sunglasses
air force one shoes
burberry outlet
iphone 6 plus cases
prada handbags
michael kors outlet online
ralph lauren uk
adidas outlet
evening dresses
chanel 2.55
cheap ray ban sunglasses
louboutin shoes
links of london
christian louboutin
swarovski jewelry
indianapolis colts jerseys
asics shoes
fred perry polo shirts
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
michael kors handbags
nike roshe run
true religion jeans
tory burch outlet
celine outlet online
air jordan 13
mlb jerseys
burberry handbags
louis vuitton uk
lululemon
air force 1 shoes
oakley sunglasses
the north face jackets
manchester united jersey
replica watches
converse all star
nike free 5.0
mbt shoes
ray ban sunglasses
jordan 11
marc jacobs outlet
tods shoes
kate spade outlet
cheap nike shoes
burberry handbags
mulberry outlet
hollister uk
nike roshe
hollister shirts
ray ban sunglasses
air max 90
michael kors outlet online
arizona cardinals jerseys
valentino shoes
cheap nhl jerseys
new balance 574
rolex watches uk
surpa sneakers
cheap football shirts
converse shoes
salvatore ferragamo
north face outlet
michael kors outlet online
louis vuitton handbags
roshe run men
michael kors uk
mac cosmetics
asics running shoes
burberry outlet
tiffany and co jewelry
san francisco 49ers jerseys
timberland shoes
kate spade handbags
swarovski crystal
thomas sabo
futbol baratas
burberry outlet
denver broncos jerseys
calvin klein outlet
baltimore ravens jerseys
true religion jeans
ralph lauren outlet
michael kors outlet
new balance shoes
coach outlet online
lebron shoes
the north face clearance
cheap snapbacks
toms outlet
golden state warriors jerseys
pandora
instyler
minnesota vikings jerseys
ray ban sunglasses uk
nike free
kobe 9
pandora jewelry
lululemon outlet
kate spade outlet
tory burch outlet online
adidas wings
iphone 6 cases
ghd
ray ban sunglasses
tods outlet
air jordan shoes
san antonio spurs jerseys
ray ban
cheap toms
michael kors outlet
kansas city chiefs jerseys
true religion outlet
air max 90
ray ban sunglasses online
louis vuitton outlet
ray ban uk
lebron james shoes
calvin klein underwear
michael kors uk
pandora jewelry
green bay packers jerseys
ray ban wayfarer
michael kors outlet
lacoste polo shirts
herve leger dresses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
kate spade handbags
valentino outlet
mcm bags
instyler ionic styler
moncler coats
ralph lauren outlet
lacoste outlet
true religion
monster beats
nike trainers
air jordan 4
thomas sabo uk
the north face uk
dansko outlet
foamposite shoes
christian louboutin outlet
kate spade outlet
nike free uk
michael kors outlet
abercrombie
hollister clothing
soccer jerseys
hermes belt
michael kors canada
insanity
beats headphones
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
cheap soccer jerseys
stuart weitzman boots
air jordan shoes
ray ban sunglasses
chicago bears jerseys
cheap mlb jerseys
nhl jerseys
new england patriots jerseys
celine outlet
ysl outlet
lebron james shoes
coach outlet
air max 2014
oakley sunglasses
canada goose outlet
hollister clothing store
ed hardy t-shirts
cheap wedding dresses
jordan 4
cheap oakley sunglasses
coach outlet
barcelona jersey
north face jackets
tommy hilfiger outlet
chicago bulls jersey
philadelphia eagles jerseys
abercrombie and fitch
kate spade uk
new orleans saints jerseys
gucci shoes
ตอบกลับ

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 27/7/2015 10:24  ปรับปรุงเมื่อ: 27/7/2015 10:24
 cai2015727
toms shoes
giuseppe zanotti
chanel outlet
fred perry polo shirts
swarovski jewelry
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
babyliss
gucci shoes
ugg uk
burberry outlet
hollister clothing
cheap jordans
mont blanc pens
soccer jerseys
foamposite shoes
abercrombie and fitch
salvatore ferragamo
thomas sabo
manchester united jersey
ray ban
ralph lauren uk
kate spade handbags
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
new york giants jerseys
asics shoes
oakley sunglasses
cheap football shirts
kobe bryants shoes
replica watches
ghd
snapback hats
kobe shoes
louboutin shoes
mcm bags
fitflop shoes
tiffany and co jewelry
ray ban wayfarer
calvin klein outlet
tods outlet
thomas sabo uk
rolex watches
koby bryant shoes
cheap oakley sunglasses
nike outlet store
swarovski crystal
kate spade outlet
stuart weitzman boots
oakley sunglasses outlet
mont blanc outlet
iphone 6 cases
mcm handbags
hollister clothing
michael kors uk outlet
ray ban sunglasses uk
celine outlet
ray ban sunglasses
golden state warriors jerseys
adidas shoes
abercrombie
nike free 5.0
real madrid jersey
mont blanc pens
arizona cardinals jerseys
pandora charms
michael kors outlet
oakland raiders jerseys
ysl outlet
coach outlet
the north face uk
lebron james shoes
kate spade handbags
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
chanel outlet
chanel 2.55
moncler coats
oklahoma city thunder jerseys
insanity workout
juicy couture outlet
burberry handbags
nhl jerseys
fivefingers shoes
foamposite gold
kansas city chiefs jerseys
denver broncos jerseys
converse all star
cheap nba jerseys
ray ban
mont blanc
soccer shoes
tory burch outlet online
chicago blackhawks jersey
michael kors uk
chicago bulls jersey
giuseppe zanotti outlet
cheap nfl jerseys
mac makeup
tory burch outlet
new balance shoes
kate spade handbags
baltimore ravens jerseys
gucci handbags
cheap soccer jerseys
new orleans saints jerseys
prada handbags
chanel handbags
oakley sunglasses
kobe 9 elite
nike air max uk
nike air max uk
insanity
links of london uk
swarovski uk
coach outlet canada
mbt shoes
christian louboutin sale
louis vuitton outlet
coach outlet online
lebron james shoes
dallas cowboys jersey
michael kors outlet online
pandora jewelry
nfl jerseys
cheap wedding dresses
five fingers shoes
pandora jewelry
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
true religion outlet
nike roshe run
burberry outlet
the north face clearance
michael kors outlet
new york jets jerseys
canada goose outlet
kate spade outlet
air jordan 11
discount oakley sunglasses
air jordan shoes
fitflop
tory burch shoes
longchamp outlet
air jordan shoes
air max 90
burberry handbags
miami heat jersey
louis vuitton handbags
new york knicks jersey
air max 2014
marc jacobs
oakley outlet
oakley sunglasses
mulberry uk
coach outlet
air jordan 13
coach factory outlet
pandora
hermes birkin
cheap nike shoes
evening dresses
kobe 9
tods shoes
atlanta falcons jersey
toms outlet
san francisco 49ers jerseys
chicago bears jerseys
ed hardy t-shirts
oakley sunglasses
prada outlet
adidas wings
michael kors handbags
ralph lauren outlet
nike trainers
babyliss pro
lululemon
salomon shoes
air jordan 4
air force one shoes
hollister uk
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
nike free uk
nike roshe
air force 1 shoes
vibram fivefingers
coach outlet
tiffany and co
hollister clothing store
michael kors handbags
lebron shoes
cartier watches
custom mlb jerseys
iphone 6 plus cases
nba jerseys
lacoste polo shirts
salomon running shoes
michael kors uk
nike running shoes
jordan 4
nike free
mac cosmetics
coach outlet online
tommy hilfiger outlet
cheap oakley sunglasses
mulberry outlet
ed hardy clothing
jordan 11
green bay packers jerseys
supra shoes
north face jackets
toms shoes
abercrombie
cheap snapbacks
kate spade outlet
abercrombie and fitch
minnesota vikings jerseys
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
michael kors canada
coach factory outlet
chelsea jersey
ugg boots
ralph lauren outlet
beats by dre
coach outlet
the north face outlet
herve leger
true religion jeans
mlb jerseys
burberry outlet
michael kors outlet online
tory burch sandals
the north face outlet store
tory burch outlet
gucci outlet
kate spade uk
mont blanc outlet
karen millen dresses
michael kors uk
michael kors outlet
louis vuitton outlet
tiffany and co
oakley sunglasses
air max 2015
michael kors handbags
burberry outlet online
monster beats
louis vuitton outlet
north face outlet
roshe run men
michael kors outlet
dansko outlet
adidas outlet
mont blanc
oakley sunglasses
hollister
christian louboutin outlet
pittsburgh steelers jersey
hermes belt
air max 90
puma shoes
valentino shoes
los angeles clippers jerseys
los angeles lakers jerseys
cheap jordans
oakley sunglasses canada
links of london
boston celtics jersey
karen millen uk
washington redskins jerseys
tory burch outlet
polo lacoste pas cher
polo ralph lauren outlet
toms shoes
vans shoes
rolex watches uk
puma sneakers
ray ban sunglasses
louis vuitton uk
michael kors outlet online
asics running shoes
supra footwear
coach outlet store
oakley sunglasses
mizuno running
barcelona jersey
chanel outlet
valentino outlet
new england patriots jerseys
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
miami dolphins jerseys
ray ban sunglasses online
cleveland cavaliers jersey
louis vuitton handbags
kate spade outlet
calvin klein underwear
timberland shoes
tods shoes
lacoste shirts
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler
lacoste outlet
tory burch shoes
tiffany jewelry
hollister pas cher
celine outlet online
oakley sunglasses
cartier bracelet
true religion jeans
futbol baratas
nike huarache
true religion jeans
hermes outlet
cheap mlb jerseys
cheap oakley sunglasses
marc jacobs outlet
air jordan shoes
ray ban uk
seattle seahawks jerseys
ray ban sunglasses
cheap toms
herve leger dresses
cheap soccer jerseys
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
ralph lauren outlet
fred perry sale
instyler ionic styler
beats headphones
bottega veneta outlet
christian louboutin outlet
coach outlet online
indianapolis colts jerseys
hollister shirts
true religion outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
new balance 574
kate spade outlet
ghd hair straighteners
ray ban sunglasses
converse shoes
cheap nhl jerseys
true religion
tory burch outlet
ray ban sunglasses
burberry outlet
cartier love bracelet
timberland boots
tods outlet
lululemon outlet
philadelphia eagles jerseys
the north face jackets
prada shoes
christian louboutin uk
louis vuitton
michael kors outlet
ตอบกลับ

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 29/7/2015 14:47  ปรับปรุงเมื่อ: 29/7/2015 14:47
 Re: การขออโหสิกรรมปลด��...
burberry,http://www.outlet-burberry.in.net/

burberry outlet,http://www.burberryoutlet.me.uk/

burberry factory,http://www.burberryoutlet.club/

burberry,http://www.burberryoutlet-online.in.net/

cheap calvin kleins,http://www.calvinklein.co.com/

celine handbags,http://www.celinebags.org/

chanel handbags,http://www.chanelhandbags.net.in/

easton bats,http://www.cheap-baseballbats.net/

christian louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/

nfl jerseys,http://www.cheap-jerseys.us.org/

cheap jordans,http://www.cheap-jordans.net/

cheap michael kors,http://www.cheapmichaelkors.us.org/

nike shoes,http://www.cheap-nikeshoes.net/

cheap oakley sunglasses,http://www.cheapoakley.us.org/

cheap oakley ,http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/

cheap oakley sunglasses,http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/

cheap ray ban,http://www.cheaprayban.com.co/

boots on sale,http://www.cheapshoes.com.co/

cheap ugg boots,http://www.cheapuggboots.eu.com/

flat iron,http://www.chiflatiron.net.co/

christian louboutin,http://www.christian--louboutin.in.net/

louboutin shoes,http://www.christianlouboutin.org.uk/

christian louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/

coach outlet online,http://www.coachfactory-outlet.co.com/

coach factory,http://www.coach-factoryoutletonline.in.net/

coach outlet usa,http://www.coach-handbags.com.co/

coach outlet,http://www.coachoutlet-online.com.co/

coach store online,http://www.coachoutletstore.net.co/

coach outlet,http://www.coachoutletstore-online.com.co/

chanel sunglasses,http://www.coco-chanelbags.com.co/

converse shoes,http://www.converse.net.co/

coach handbags,http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/

eyeglasses online,http://www.eyeglassesonline.us.org/

eyeglass frames,http://www.eyeglassframes.us.org/

burberry clothes,http://www.fashion-clothing.us.org/

salvatore ferragamo,http://www.ferragamo.com.co/

burberry outlet,http://burberry.outletnow.org/

christian louboutin outlet,http://christian.louboutin-outlet.net/

tory burch sandals,http://toryburch.salesandals.net/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombieand-fitch.com.co/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombiefitch.us.com/

abercrombie,http://www.abercrombie-kids.us.com/

nike huarache,http://www.air-huarache.co.uk/

air jordan,http://www.airjordans.us/

air jordan shoes,http://www.airjordanshoes2015.com/

nike air max 2015,http://www.airmax-2015.org/

air max,http://www.airmax-90.org/

babyliss pro,http://www.babyliss-pro.net/

basketball shoes,http://www.basketballshoes.com.co/

beats by dre outlet,http://www.beatsbydrdre.co.com/

beats by dre,http://www.beatsbydre.com.co/

monster beats outlet,http://www.beats-by-dre.com.co/

beats headphones,http://www.beatsheadphones.in.net/

bottega,http://www.bottega.us/

burberry outlet online,http://www.burberryhandbags.in.net/

ferragamo shoes,http://www.ferragamoshoes.net/

hair straightener,http://www.ghdhairstraightener.com.co/

gucci shoes outlet,http://www.gucci-uk.me.uk/

gucci handbags,http://www.guccihandbags.net.co/

gucci factory,http://www.guccioutletsale.in.net/

gucci outlet,http://www.gucci-outlet.biz/

gucci shoes,http://www.guccishoes.net.co/

gucci shoes,http://www.guccishoes.us.org/

hermes,http://www.hermesbags.club/

hermes birkin,http://www.hermesbirkin.biz/

hermes outlet online,http://www.hermesoutlet.top/

hollister,http://www.hollister.us.org/

hollister clothing,http://www.hollisterclothing-store.in.net/

insanity workout,http://www.insanityworkout.net.co/

iphone cases,http://www.iphone-cases.us/

jimmy choo,http://www.jimmychoo.net.co/

jordan retro,http://www.jordanretro.org/

jordan shoes,http://www.jordan-shoes.com.co/

juicy couture outlet,http://www.juicycouture.com.co/

juicy couture handbags,http://www.juicycoutureoutlet.net.co/

kate spade,http://www.kate-spade.com.co/

kate spade handbags,http://www.katespade-outlet.com.co/

kate spade outlet online,http://www.kate-spades.com/

longchamp,http://www.longchamp.us.org/

longchamp handbags,http://www.longchamp.com.co/

louboutin,http://www.louboutin.jp.net/

louis vuitton canada,http://www.louis-vuittoncanada.ca/

louis vuitton bags,http://www.louisvuitton.jp.net/

louis vuitton,http://www.louis--vuitton.org.uk/

vuitton handbags,http://www.louisvuitton.so/

louis vuitton outlet online,http://www.louisvuittonas.com/

louis vuitton,http://www.louisvuitton-outlet.com.co/

louis vuitton,http://www.louisvuitton-outlets.us/

marc jacobs handbags,http://www.marcjacobsonsale.com/

mcm bags,http://www.mcm-bags.net/

mcm backpack,http://www.mcmhandbags.com.co/

michael kors,http://www.michaelkors.so/

cheap michael kors,http://www.michael--kors.us.com/

michael kors bags sale,http://www.michaelkorsbags.us.org/

michael kors,http://www.michaelkorshandbags.org.uk/

michael kors outlet online,http://www.michael-kors-handbags.us.com/

michael kors outlet,http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/

michael kors outlet,http://www.michael-kors-outlet.us.org/

michael kors outlet online,http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/

michael kors outlet online sale,http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/

michael kors outlet store,http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/

michael kors uk,http://www.michaelkors-uk.org.uk/

mont blanc pens,http://www.montblanc--pens.net/

new balance,http://www.newbalance-outlet.org/

nike air max,http://www.nike-air-max.us/

nike factory,http://www.nikefactory.org/

nike free,http://www.nikefree5.net/

nike free run,http://www.nikefree-run.net/

nike free,http://www.nikefree-run.org.uk/

air jordans,http://www.jordanrelease-dates.net/

nike mercurial,http://www.nikemercurial.net/

nike roshe,http://www.nikerosherun.us/

nike outlet store,http://www.nikestore.us/

north face,http://www.northface.us.org/

north face clearance,http://www.northfaceoutlet.com.co/

oakley outlet,http://www.oakleyoutlet.us.org/

oakley sunglasses,http://www.oakleysunglasses.gr.com/

oakley sunglasses cheap,http://www.oakleysunglassescheap.in.net/

oakley sunglasses,http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/

omega watches,http://www.omegawatches.us.com/

pandora charms,http://www.pandora-charms.org.uk/

pandora jewelry,http://www.pandorajewelry.top/

polo outlet,http://www.polo-outlets.com/

prada outlet,http://www.pradahandbags.net.co/

prada handbags,http://www.pradahandbags.com.co/

prada outlet,http://www.pradashoes.com.co/

ralph lauren uk,http://www.ralph-lauren.org.uk/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/

ralph lauren,http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/

ralph lauren shirts,http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/

ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/

polo ralph lauren,http://www.ralphlaurenpolo.in.net/

ray ban outlet,http://www.ray-ban-outlet.us.com/

ray bans,http://www.raybans.us.org/

ray ban sunglasses,http://www.rayban-sunglasses.org.uk/

ray-ban sunglasses,http://www.rayban-sunglasses.us.org/

ray ban sunglasses outlet,http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/

ray ban wayfarer,http://www.raybanwayfarer.in.net/

replica handbags,http://www.replicahandbags.com.co/

rolex watches,http://www.replica-watches.us.com/

retro jordans,http://www.retro-jordans.com/

rolex watches,http://www.rolex-watches.me.uk/

nike roshe,http://www.rosherun.org.uk/

roshe run,http://www.rosheruns.us/

salvatore ferragamo,http://www.salvatoreferragamo.in.net/

soccer shoes,http://www.soccer-shoes.org/

baseball bats,http://www.softball-bats.us/

supra shoes,http://www.suprashoe.net/

swarovski crystal,http://www.swarovskicrystal.com.co/

swarovski jewelry,http://www.swarovskijewelry.com.co/

swarovski,http://www.swarovski-uk.org.uk/

the north face,http://www.the-northface.com.co/

the north face jackets,http://www.the-northface.in.net/

north face,http://www.thenorth-face.org.uk/

north face outlet,http://www.thenorthface.us.org/

north face outlet,http://www.thenorthfacejackets.in.net/

thomas sabo,http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/

tiffany and co,http://www.tiffanyandco.net.co/

tiffany jewelry,http://www.tiffanyjewelry.us.org/

timberland outlet,http://www.timberlandboots-outlet.net/

timberland boots,http://www.timberlandshoes.com.co/

tommy hilfiger outlet,http://www.tommyhilfiger.net.co/

tommy hilfiger kids,http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/

toms shoes outlet,http://www.toms-shoes-outlet.net/

toms outlet,http://www.toms--outlet.in.net/

toms shoes,http://www.toms-shoes.com.co/

tory burch outlet,http://www.tory-burch-outlet.in.net/

tory burch outlet,http://www.tory-burchoutlet.us.com/

true religion,http://www.true-religion.com.co/

true religion jeans,http://www.truereligionjeans.net.co/

true religion outlet,http://www.truereligion-outlet.com.co/

ugg australia,http://www.ugg-australia.in.net/

ugg boots,http://www.uggboots.net.co/

ugg boots clearance,http://www.uggbootsclearance.com.co/

uggs on sale,http://www.uggsonsale.com.co/

uggs outlet,http://www.uggsoutlet.com.co/

coach outlet,http://www.uptocoachoutlet.com/

vans shoes,http://www.vansshoes.us/

wedding dresses,http://www.weddingdressesuk.org.uk/

yoga pants,http://www.yogapants.com.co/

ugg boot sale,http://www.ugg-boots.us.org/

polo ralph lauren outlet,http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/

burberry outlet online,http://www.burberryoutletonline.ar.com/

toms outlet,http://www.toms-outlet.net.co/

michaelkors.com,http://www.michaelkors.in.net/

christian louboutin,http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/

tory burch sale,http://www.toryburchsale.com.co/

prada outlet,http://www.pradaoutlet.com.co/

longchamp handbags,http://www.longchamp-handbags.in.net/

longchamp outlet,http://www.longchampoutlet.com.co/

chanel bags,http://www.chanel-bags.com.co/

true religion outlet,http://www.truereligion-outlet.us.org/

abercrombie and fitch kids,http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/

hollister clothing,http://www.hollisterclothing.in.net/

new balance shoes,http://www.newbalance-shoes.org/

converse shoes,http://www.converses-shoes.net/

lululemon outlet,http://www.lululemonoutlet.com.co/

nfl jerseys,http://www.nfl-jersey.in.net/

cheap jerseys,http://www.cheapjerseys.us.org/

rolex watches,http://www.rolex-watches.us.com/

rolex watches for sale,http://www.rolexwatchesforsale.us.com/

p90x workout,http://www.p90xworkout.in.net/

giuseppe zanotti,http://www.giuseppezanotti.com.co/

mac cosmetics,http://www.maccosmetics.net.co/

instyler ionic styler,http://www.instyler.in.net/

mizuno wave,http://www.mizunorunning.net/

designer handbags,http://www.handbagsoutlet.com.co/

tommy hilfiger,http://www.hilfigeroutlet.in.net/

ed hardy,http://www.edhardy.in.net/

levi's jeans,http://www.levisjeans.com.co/

bcbg max,http://www.bcbgdresses.net/

bebe dresses,http://www.bebeclothing.net/

harrods,http://www.harrods-london.co.uk/

gucci outlet,http://www.guccishoes.com.co/

ralph lauren outlet online,http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/

lululemon,http://www.lululemoncanada.ca/

yoga pants,http://www.yoga-pants.ca/

nike canada,http://www.nike-shoes-canada.ca/

pandora,http://www.pandora-charms-canada.ca/

watches,http://www.rolex-watches-canada.ca/

michael kors,http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/

adidas,http://www.adidas--canada.ca/

tiffany,http://www.tiffanyandco-canada.ca/

hollister,http://www.hollistercanada.ca/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombie-and-fitch.ca/

oakley,http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/

wedding dresses,http://www.wedding--dresses.ca/

swarovski,http://www.swarovskicanada.ca/

hilfiger,http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/

new balance,http://www.new-balance.ca/

burberry,http://www.burberrycanada.ca/

north face,http://www.the-north-face.ca/

ralph lauren,http://www.ralph-lauren.ca/

ray ban,http://www.ray--ban.ca/

louboutin,http://www.christian-louboutin-shoes.ca/

air max,http://www.nike-air-max.ca/

bcbg max,http://www.bcbg-max-azria.ca/

ugg,http://www.uggscanada.ca/
ตอบกลับ

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 31/10/2015 8:14  ปรับปรุงเมื่อ: 31/10/2015 8:14
 1031maoqiuyun
chanel handbags
fitflop clearance
moncler jackets
longchamp outlet
coach outlet online
lululemon outlet
hermes belt
tory burch outlet
tiffany and co jewelry
winter jackets
air jordan shoes
prada shoes
north face jackets
michael kors uk
kobe bryant shoes
michael kors outlet store
christian louboutin uk
canada goose outlet
replica watches
designer handbags
black friday deals
true religion jeans
ralph lauren shirts
moncler outlet
tiffany jewellery
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
beats headphones
discount michael kors handbags
mbt shoes
basketball shoes
nike air force 1
ralph lauren uk
michael kors sale
cyber monday 2015
louis vuitton outlet
louis vuitton
ugg australia
swarovski crystal
the north face outlet store
michael kors handbags
true religion jeans
uggs on sale
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
snow boots
christian louboutin online
louis vuitton bags
michael kors outlet
louis vuitton outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
michael kors outlet
wedding dresses
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors factory outlet
soccer jerseys
gucci
michael kors wallet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
pandora jewelry
louis vuitton handbags
prada outlet
barbour coats
gucci handbags
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
hermes bags
thomas sabo uk
true religion outlet
ugg outlet
hermes outlet
herve leger outlet
oakley sunglasses
kobe shoes
canada goose jackets
ray ban sunglasses
toms outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin
uggs clearance
adidas outlet store
coach outlet canada
ugg boots
michael kors factory outlet
ugg outlet
beats by dr dre
swarovski outlet
cheap jordans
michael kors handbags clearance
louis vuitton handbags
chanel handbags
ralph lauren outlet
roshe run
ugg uk
montblanc pens
juicy couture outlet
air max 2015
michael kors wholesale
lacoste polo shirts
the north face
woolrich outlet
swarovski jewelry
lebron james shoes
ugg outlet
coach outlet online
parajumpers coats
cheap ugg boots
ray ban
nfl jerseys wholesale
ugg sale
nba jerseys
soccer jerseys
cheap uggs
jordan shoes
links of london
tiffany outlet
uggs outlet
michael kors outlet
futbol baratas
michael kors factory outlet
ray ban sunglasses
hermes birkin
rolex watches
asics
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
replica handbags
michael kors bags
michael kors outlet
adidas wings
black friday 2015
ugg boots
true religion jeans
ghd hair straighteners
oakley sunglasses
cheap michael kors handbags
true religion jeans
ugg boots
longchamp handbags
michael kors outlet store
louis vuitton outlet
iphone cases
michael kors outlet
michael kors handbags
moncler coats
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
prada handbags
tory burch shoes
lebron james shoes
cheap nhl jerseys
ugg outlet
the north face jackets
mcm outlet
rolex watches
tory burch outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren
ugg boots
barbour coats
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
cheap mlb jerseys
football shirts
michael kors outlet
oakley outlet
timberland boots
coach outlet store
louis vuitton outlet
canada goose jackets
the north face uk
chanel handbags
oakley sunglasses
mulberry outlet
michael kors online
karen millen dresses
coach outlet
oakley sunglasses
ugg outlet
chanel outlet
cyber monday deals
pandora jewelry
nike huarache
michael kors outlet
ugg boots
wellensteyn jackets
canada goose coats
ray ban sunglasses
michael kors handbags
cheap jordans
coach handbags
lululemon outlet
coach outlet
michael kors handbags
oakley
nike huarache
michael kors outlet clearance
ugg boots
belstaff jackets
winter coats
calvin klein underwear
michael kors factory outlet
nike air max shoes
the north face outlet
canada goose outlet
michael kors clearance
ray ban sunglasses
toms shoes
ray ban sunglasses
the north face clearance
cheap snapbacks
cheap uggs
mulberry outlet
nobis outlet
ตอบกลับ


ค้นหา

บทความแนะนำ

หลักการในการอธิษฐานก็มีความเหมือนกันกับที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วคือ จะมีการอธิษฐานก็ต่อเมื่อได้ ประกอบบุญสร้างบุญแล้วต้องทำการ เชื่อมบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อหนุนที่จะช่วยเหลือให้ผู้ร้องขอได้สมความปรารถนาต่อไป แต่จะได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญบารมีที่ได้สั่งสมกันมารวมไปถึงการกระทำในปัจจุบันด้วยว่า ได้ทำกรรมดีเอาไว้มากน้อยแค่ไหน

โพสโดย webmaster on Fri Jan 6 2012 at 10:05pm
ทุกข์เพราะยึดอดีต

ปัญญานันทภิกขุ
เข้าชม 16480
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Mon Nov 7 2011 at 11:15am
เจาะกลางใจธรรม

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 3050
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Sat Nov 5 2011 at 02:00pm
31 ภพภูมิ ตอนที่ 4/9

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 2833
**YouTube**

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้: 1063106310631063
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 988988988
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1703838170383817038381703838170383817038381703838

ลิงก์เพื่อนบ้าน

ธ.ธรรมรักษ์

สนใจแลกลิงก์ให้คัดลอกโค๊ดนี้ไปวางที่เว็บไซต์ของท่านแล้วแจ้งเว็บมาสเตอร์เพื่อแลกลิงก์ครับ