เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนูหลัก

บทความยอดฮิต

สมาชิกใหม่

Natthawat 9/10/2014
tuang 24/6/2013
qoypevqm 21/3/2013
RandalLil 21/3/2013
Therese15 20/3/2013
jakae 20/3/2013
JulianRom 20/3/2013
tha 19/3/2013
RhysCWYU 18/3/2013
kik165 17/3/2013

สมาชิก

สมาชิก:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
ทั้งหมด: 544
สมาชิกล่าสุด: Natthawat

กำลังออนไลน์:
ผู้เยี่ยมชม : 3
สมาชิก : 0
Bots : 1
ทั้งหมด: 4

แสดงผู้ที่ออนไลน์ [Popup]
157.55.39.***สมาชิกmsnbot-157-55-39-242.search.msn.com
171.5.250.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
54.158.166.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
202.29.6.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์ > บทความธรรมะ > กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย

กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย

เขียนโดย ธ.ธรรมรักษ์ [webmaster] เมื่อ 20/7/2012 (1111 อ่าน)
กุศโลบายที่แท้จริงของบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย
ความจริงเรื่องบังสุกุลนั้น ไม่ว่าบังสุกุลเป็นหรือบังสุกุลตายล้วนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ซึ่งจูงไปในทางให้เจริญมรณานุสติ บังสุกุลตายนั้นมีมานานแล้ว เพราะเป็นกรรมฐานวิธีที่เจริญแล้วเป็นการเจริญมรณานุสติที่ได้ผลมากประการหนึ่ง

ความจริงเรื่องบังสุกุลนั้น ไม่ว่าบังสุกุลเป็นหรือบังสุกุลตายล้วนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ซึ่งจูงไปในทางให้เจริญมรณานุสติ บังสุกุลตายนั้นมีมานานแล้ว เพราะเป็นกรรมฐานวิธีที่เจริญแล้วเป็นการเจริญมรณานุสติที่ได้ผลมากประการหนึ่ง

แต่บังสุกุลเป็นนั้นมาคิดตั้งแต่งขึ้นทีหลัง แต่ก็ยังมุ่งหวังมรณานุสติเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจโดยสร้างพิธีกรรมว่าได้ฟื้นคืนจากความป่วยไข้หรือความเจ็บอันใกล้จะตายแล้ว เพื่อทำให้เกิดปีติขึ้นในใจ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการรักษาโรคชนิดหนึ่ง ดังนั้นการบังสุกุลเป็นหรือการบังสุกุลตายของแท้จึงเป็นกิจกรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อถึงซึ่งความปล่อยปละละวาง กระทั่งถึงความหลุดพ้นอันเป็นที่สุด

ในการบังสุกุลนั้น เขาจะบังสุกุลตายก่อน แล้วต่อมาก็จะบังสุกุลเป็น เพียงเพื่อเป็นเคล็ดว่าตายแล้วเกิด ฟุบแล้วฟื้น ซึ่งไม่มีผลจริงตามที่ตั้งพิธีกรรมนั้น เพราะใกล้เบี่ยงเบนเหออกไปในทางนอกพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงพึงเข้าใจบทสวดหรือรำลึกในเรื่องนี้เสียก่อนก็จะเห็นของแท้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิต

เวลาบังสุกุลเป็นเขาจะสวดหรือภาวนาเป็นเนื้อความว่า “ร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานเลย เป็นของอันพึงสังเวช เพราะเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็จักนอนทับพื้นแผ่นดิน หาประโยชน์มิได้ ประดุจดั่งท่อนไม้ท่อนฟืน ย่อมถูกเขาเอาไปทิ้งเสียเป็นแน่”

ซึ่งเป็นการเตือนสติในทางเจริญมรณานุสติว่าถึงแม้จะฟื้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยประการใด ร่างกายอันยาววาหนาคืบนี้ก็ยังตั้งอยู่ได้ไม่นาน ตายแล้วก็ไม่มีค่าอะไร เป็นสิ่งพึงรังเกียจ ที่แม้คนที่รักก็ยังเอาไปทิ้ง เอาไปฝัง เอาไปเผา จึงไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาท ไม่พึงทำกรรมชั่ว พึงทำแต่กรรมดี พึงอบรมจิตใจให้ผ่องใสเถิด

ส่วนการบังสุกุลตายนั้น เขาจะสวดหรือภาวนาเป็นเนื้อความว่า “สังขารหรือความปรุงแต่งตามความอยากทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเลย มีความเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา และต้องดับไปเป็นธรรมดา เมื่อใดที่สังขารหรือความปรุงแต่งตามความอยากได้ระงับลงแล้ว เมื่อนั้นก็จะเป็นสุขอย่างยิ่ง”

เห็นหรือยังว่าเนื้อหาหรือความหมายของบทสวดในการบังสุกุลตายอันเป็นของเก่านั้นมีความลึกซึ้ง ถูกตรง ชัดแจ้งเพียงไหน ห่างชั้นเหลือเกินกับบทสวดหรือภาวนาในการบังสุกุลเป็นซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นในชั้นหลัง

คำว่า “สังขาร” นี้สำคัญ ต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะมีความหมายลึกล้ำ และหากเข้าใจดีแล้วก็จักเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจ ในการศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ความหมายของสังขารอย่างแรก หมายถึงภาวะที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย อันยาววาหนาคืบนี้ ความหมายนี้สังขารจึงเป็นรูป หรือเป็นวัตถุ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ ต่อเมื่อมีวิญญาณครองและมีปราณหรือลมหายใจเป็นตัวเชื่อมแล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นชีวิต คนเรารู้จักและเข้าใจสังขารในความหมายนี้กันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ผิด แต่ยังผิวเผิน ยังเป็นส่วนเดียว ยังหยั่งลงไม่ถึงกระแสแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ความเป็นเวไนยสัตว์ของมนุษย์

ความหมายของสังขารอย่างที่สอง หมายถึงภาวะหนึ่งของจิตหรือการทำหน้าที่อย่างหนึ่งของจิต คือการปรุงแต่งจากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส หรือจากการได้รู้สึกนึกคิด กับความทรงจำกำหนดหมายที่มีอยู่ดั้งเดิม โดยมีความโลภโกรธหลง หรือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น หรือความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น แล้วก่อเกิดให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จากนั้นวิญญาณก็จะทำหน้าที่บัญชาการให้แสดงออกด้วยกาย วาจา ใจ ไปตามผลของการปรุงแต่งนั้น สังขารในความหมายนี้แหละคือสังขารในขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5 นี่แหละคือกองทุกข์ เมื่อจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่ขันธ์ 5 นี้

รูปหรือร่างกายจึงมักถูกเข้าใจไขว้เขวว่าหมายถึงสังขาร แล้วเรียกขานกันว่าร่างกายคือสังขาร แท้จริงก็คือสังขารตามความหมายแรกที่เป็นรูป เป็นวัตถุเท่านั้น

ส่วนสังขารในขันธ์ 5 ตั้งแต่เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอาการหรือเป็นการทำหน้าที่ของจิต

เวทนาเป็นตัวทำหน้าที่รู้สึก เป็นทุกข์ เป็นสุข หรือไม่ทุกข์ ไม่สุข พอใจ หรือไม่พอใจ หรือเฉย ๆ

สัญญาเป็นความทรงจำกำหนดหมายหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นระบบ memory ของสมอง เป็นการสั่งสมข้อมูลและปฏิกิริยาตอบโต้ต่อข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งความยึดถือต่าง ๆ ว่าอะไรผิดชอบชั่วดี อะไรพอใจ หรือไม่พอใจ หรือว่าเป็นอย่างไร นับเป็นพื้นฐานของการปรุงแต่งที่สำคัญในการทำหน้าที่สังขารของจิต

สังขารเป็นการทำหน้าที่พ่อครัวของจิตในการปรุงแต่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สัญญาขันธ์มีอยู่ประกอบกับเวทนาขันธ์ และส่งประมวลผลไปยังส่วนที่เรียกว่าวิญญาณเพื่อให้จิตทำหน้าที่บัญชาการทางกาย วาจา ใจต่อไป

วิญญาณเป็นการทำหน้าที่ผู้บัญชาการใหญ่ของจิตทั้งในทางรับ หรือ in put หรือในทางปฏิบัติออกไป หรือ out put นั่นคือเมื่อสังขารขันธ์ทำงานปรุงแต่งแล้ว ระบบบัญชาการของวิญญาณหรือของจิตก็จะบัญชาการให้ร่างกายและใจปฏิบัติการไปตามนั้น

เพราะเหตุนี้สังขารจึงเป็นจุดสำคัญเพราะเป็นจุดปรุงแต่งว่าจะเป็นไปในทางใด การระงับหรือดับซึ่งสังขารก็คือการหยุดการปรุงแต่งทั้งปวง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติรู้เท่าทันทุกสภาวะของจิตหรือทุกสภาวะการทำหน้าที่ของจิต หลุดพ้นจากความยึดถือยึดมั่น พ้นจากความอยากมี อยากได้ อยากเป็น หรือความไม่อยากมี ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็นสิ้นเชิง สังขารที่ระงับอย่างนี้จึงเป็นสุขอย่างยิ่ง ภาวะที่สังขารระงับดังกล่าวนั้นมีหลายขั้น ตั้งแต่ขั้นชั่วคราว ขั้นถาวร และขั้นเด็ดขาด ที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนหนึ่งตาลยอดด้วน ไม่ฟื้นกลับคืนมาอีก นั่นคือถึงซึ่งวิมุตตะมิติหรือพระนิพพาน ความสุขอย่างยิ่งในขั้นนั้นแหละที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่านิพพานัง ปะระมังสุขขัง หรือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง อันมีความหมายว่าสังขารที่ระงับสิ้นเชิงแล้วคือนิพพาน และเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเอง

พิธีกรรมบังสุกุลที่ ไม่ได้ตั้งอยู่และไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเจริญมรณานุสติ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการปล่อยปละละวาง กระทั่งเพื่อความหลุดพ้น อันจะนำไปให้ถึงซึ่งบรมสุข แต่ยังมีเงื้อมเงาของความอาฆาตพยาบาท ความยึดมั่นถือมั่น ความไม่รู้จักปล่อยปละละวางที่นักตั้งแต่งพิธีกรรมเหล่านั้นตั้งแต่งยุยงให้คนหลงใหลงมงาย เพิ่มความอยากมี อยากได้ อยากเป็น ไปสู่ขั้นสูงสู่ความกระหายกระวนกระวาย ซึ่งเป็นอาการของเปรตหรือเรียกว่าเปรตวิสัย จึงเป็นอัปมงคลพิธีโดยแท้

ขอจงมีความเจริญในธรรมโดยทั่วกันเทอญ.

เลือกอ่านบทความก่่อนหน้าและถัดไป
บทความก่อนหน้า สังฆทานบุญใหญ่ที่อานิสงส์มากหากทำถูกต้อง การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย บทความถัดไป
ผู้โหวตทั้งหมด: 1
คะแนนเฉลี่ย: 5.0000
 
ข้อเสนอแนะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ส่ง ข้อเสนอแนะ
Anonymous
ส่งมาเมื่อ: 14/5/2015 8:36  ปรับปรุงเมื่อ: 14/5/2015 8:36
 caihuanglin20150514
ray ban glasses
kate spade handbags
burberry scarf
oakley sunglasses
air max 95
burberry sale
true religion outlet
cheap oakleys
chanel outlet
oakley sunglass
pandora jewelry
burberry outlet online
mont blanc pens
cheap jordans
gucci outlet online
michael kors handbags
michael kors bag
ray ban sunglass
jordan shoes
michael kors
tory burch shoes
michael kors outlet online
abercrombie outlet
michael kors handbag
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
kate spade uk
cheap ray ban sunglasses
kate spade
ray ban sunglasses
ray ban uk
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
tory burch handbags
cheap jerseys
fitflops sale clearance
toms shoes
true religion
coach outlet online
kate spade outlet online
ray bans
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
toms outlet
oakley sunglasses sale
gucci outlet
coach outlet store online
michael kors bags
air max 90
coach outlet online
ralph lauren uk
kate spade outlet
rolex watches
kate spade bags
michael kors
pandora outlet
fitflops outlet
abercrombie
ray ban outlet
gucci uk
chanel handbags
burberry handbags
true religion jeans
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren
tory burch outlet online
prada outlet
michael kors uk
hollister clothing store
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
true religion sale
nike air max
pandora charms
christian louboutin sale
oakley sunglasses
soccer jerseys
burberry outlet
christian louboutin outlet
replica watches
chanel online shop
michael kors handbags
gucci outlet
michael kors outlet online
caoch outlet
true religion outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store online
chanel bags
ตอบกลับ


ค้นหา

บทความแนะนำ

อันว่าการให้ทั้งทานที่เป็นวัตถุทาน ให้เป็นธรรมทาน การยกบุญให้ การโมทนาบุญ การใช้แรงกายและใจอุทิศทำงานให้เกิดประโยชน์สุขเป็น สาขาบุญที่เกิดจากการทำทานให้รูปแบบที่ต่างกัน การทำบุญให้ได้มากๆ นั้นยังมีการทำบุญที่จัดว่าให้ผลบุญสูงยิ่งกว่าทำทานนั่นก็คือการ “เว้นการทำบาปทั้งปวง” หรือการรักษาศีลนั่นเอง

โพสโดย webmaster on Sat Nov 5 2011 at 02:01pm
31 ภพภูมิ ตอนที่ 7/9

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 2071
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Sat Nov 5 2011 at 02:06pm
31 ภพภูมิ ตอนที่ 9/9

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 2301
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Fri Jan 6 2012 at 09:59pm
ที่สุดของความอยาก

ว. วชิรเมธี
เข้าชม 2862
**YouTube**

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้: 1165116511651165
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 1184118411841184
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 986189986189986189986189986189986189

ลิงก์เพื่อนบ้าน

ธ.ธรรมรักษ์

สนใจแลกลิงก์ให้คัดลอกโค๊ดนี้ไปวางที่เว็บไซต์ของท่านแล้วแจ้งเว็บมาสเตอร์เพื่อแลกลิงก์ครับ